Studiemiddag 11 januari 2017


Saskia van der Linden, docent vakdidactiek kunstvakken Fontys Hogeschool, heeft een presentatie gehouden op de studiemiddag cultuur op 11 januari 2017. 

Titel: “als fouten maken moet, wat dan?”

Je kunt de presentatie online bekijken door op deze link te klikken.