Leerplicht

Het Bureau Leerplicht van de gemeente Goeree-Overflakkee is gevestigd in het gebouw De Dillenburg, Centrum voor Jeugd en Gezin te Middelharnis, Juliana van Stolberglaan 19, 3241 GL, Middelharnis.
Telefoon: 140187
E-mail: leerplicht@goeree-overflakkee.nl
Website: www.goeree-overflakkee.nl
Onder het kopje Inwoner -> Onderwijs en vervolgens Leerplicht.

Op deze website wordt duidelijk uitgelegd wanneer u wel of niet in aanmerking komt voor extra verlof. Met name voor vakantie onder schooltijd zijn de regels flink aangescherpt en bestaat er bijna geen kans meer. Alle schoolbesturen op Goeree-Overflakkee hebben aangegeven zich hieraan te houden. SOPOGO houdt zich in elk geval aan deze regels. Wellicht ten overvloede merken we op dat de boetes hoog op kunnen lopen wanneer ongeoorloofd schoolverzuim aan de orde is. Meer informatie hierover op bovengenoemde site en de schoolgids.

Zie verder de map Downloads.