Academie

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Sinds schooljaar 2014-2015 heeft de Stichting OPOGO een eigen SOPOGO Academie. De Academie organiseert het scholingsaanbod voor alle personeelsleden van SOPOGO. Het aanbod bestaat uit teamtrainingen, losse workshops en langdurige (individuele) trajecten en vindt voornamelijk plaats in de Professionaliseringsweken. Ook de individuele nascholingen verlopen via de SOPOGO Academie.

De werkgroep SOPOGO Academie staat altijd open voor ideeën en suggesties via academie@sopogo.nl. We zijn benieuwd naar jullie inbreng!

Sabina Smaal en Marlet Westdijk

Vraag en aanbod in lijn met Stichtingbrede ontwikkelingen. 
Ieder jaar inventariseert en beoordeelt de SOPOGO Academie de nascholingswensen van de dertien scholen. Deze wensen zijn het uitgangspunt voor het aanbod. In het kader van de doorgaande lijn, wordt ook de samenwerking met het voortgezet onderwijs gezocht. Overeenkomstig met interesses, individuele ontwikkelbehoeften en de schoolontwikkeling wordt er een keuze gemaakt uit het nascholingsaanbod.

De werkgroep SOPOGO academie maakt gebruik van het emailadres: academie@sopogo.nl