GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Na de invoering van de nieuwe WMS (Wet op de Medezeggenschap Scholen) in 2007 hanteren alle SOPOGO scholen het nieuwe (G)MR-reglement met het bijbehorende MR-statuut.

De GMR bestaat uit 8 leden van wie:
a. Vier leden door de personeelsleden van de medezeggenschapsraden worden gekozen; en
b. Vier leden door de ouderleden van de medezeggenschapsraden worden gekozen.

De GMR houdt zich bezig met dezelfde beleidsterreinen als de MR waar het gaat over gemeenschappelijke (bovenschoolse) regelingen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het GMR-reglement op de pagina Reglementen en statuten.

Medezeggenschapsraad (MR)
Na de invoering van de nieuwe WMS (Wet op de Medezeggenschap Scholen) in 2007 hanteren alle SOPOGO scholen het nieuwe (G)MR-reglement met het bijbehorende MR-statuut.

Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) kiezen de ouders iedere 3 schooljaren een oudergeleding en het schoolteam een teamgeleding, eveneens voor de periode van 3 schooljaren. Elke MR houdt zich vooral bezig met beleidsmatige en toezichthoudende zaken aangaande de schoolorganisatie, bv. het aanstellingsbeleid, huisvesting, de tussenschoolse- en buitenschoolse opvang, het zorgplan, de veiligheid, het personeelsbeleid en het financiƫle beleid. In de WMS en de Medezeggenschapsreglementen van SOPOGO zijn de bevoegdheden van de MR geregeld. Er bestaan 2 bevoegdheden, t.w.: het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het MR-reglement op de pagina Reglementen en statuten.

GMR Verslagen
Notulen GMR 06-11-2016
Notulen GMR 13-06-2017
Notulen GMR 04-10-2017
Notulen GMR 08-01-2018
Notulen GMR 20-02-2018
Notulen GMR 19-04-2018
Notulen GMR 21-06-2018
Notulen GMR 15-10-2018
Notulen GMR 17-12-2018
Notulen GMR 21-02-2019
Notulen GMR 14-05-2019
Notulen GMR 19-06-2019
Notulen (extra) GMR 24-09-2019
Notulen GMR 08-10-2019
Notulen GMR 2019-11-11
Notulen GMR 2019-12-09
Notulen GMR 2020-01-13
Notulen GMR 2020-02-10
Notulen GMR 2020-03-16
Notulen GMR 2020-04-08
Notulen GMR 2020-05-18
GMR Jaarverslag 2019-2020