Open sollicitaties


Een dynamische organisatie als de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee streeft naar goed werkgeversschap. Het personeel in de scholen speelt de belangrijkste rol in het primaire proces. De man of vrouw voor de klas natuurlijk, maar ook leidinggevenden en ondersteuners zijn hierbij onmisbaar.

Wij zijn daarom zuinig op onze medewerkers en in overleg met hen willen wij zorgen voor goed, modern personeelsbeleid. Natuurlijk zijn er steeds momenten waarop nieuw (inval) personeel gezocht wordt. Daarom zijn we blij met open sollicitaties.

Lijkt het u wat om bij ons te werken?

Stuur dan een gemotiveerde open sollicitatie met actuele cv per brief of mail naar de afdeling P&O van SOPOGO.

Via deze pagina kunt u zelf ook ontdekken of er (deeltijd) banen te vergeven zijn waarvan u denkt "dat is wat voor mij!" Het is echter wel zo dat wanneer er geschikte interne kandidaten zijn, deze voorgaan op externe kandidaten.

U wordt interne kandidaat door uzelf beschikbaar te stellen voor invalwerk voor één of meerdere dagen per week. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, neemt u dan contact op met onze afdeling P&O. Bent u reeds opgenomen in ons invalbestand, wilt u, indien u elders een baan heeft gevonden, dat dan melden? Zo blijft ons "bestand" up to date.
 

Huidige vacaturesSOPOGO zoekt

 twee Leden Raad van Toezicht

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO) is het bevoegd gezag van 12 reguliere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. In totaal zitten er zo’n 1450 leerlingen op de scholen en werken er ca. 170 mensen. De stichting biedt iedere leerling op Goeree-Overflakkee kwalitatief hoogstaand, innovatief, inspirerend en passend onderwijs. Onze scholen stellen leerlingen in staat dicht bij huis hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te versterken in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid, zodat zij straks goed zijn voorbereid op hun plek als volwassene in onze samenleving. Sinds schooljaar 2011-2012 is de scheiding tussen bestuur en intern toezicht geregeld door het instellen van het raad van toezicht-model.
Voor meer informatie zie: www.sopogo.nl.

De Raad van Toezicht van Stichting OPOGO heeft momenteel vacatures en is op zoek naar

twee Leden Raad van Toezicht

die in staat zijn kritisch-analytisch toe te zien op het beleid van de organisatie en die in staat zijn een klankbordfunctie te vervullen voor de bestuurder. In het bijzonder is de Raad op zoek naar kandidaat-leden met bestuurlijke ervaring en kennis van het openbaar (primair) onderwijs. Een juridische of financiële achtergrond strekt tot aanbeveling. 

Voor een volledige beschrijving van het profiel verwijzen wij u naar de site van de stichting www.sopogo.nl.

Aan de functie is een onkostenvergoeding verbonden. 

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door, vóór 22 mei 2019 een gemotiveerde brief met CV te sturen naar:  de heer R.J. van Dongen
voorzitter RvT, Postbus 94,  3255 ZH Oude-Tonge 
of via e-mail: info@sopogo.nl.

De sollicitatiegesprekken staan gepland medio eind mei/ begin juni 2019. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R.J. van Dongen, voorzitter RvT via telefoonnummer 0187 - 681535.
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Klik hier voor meer informatie.
 

SOPOGO zoekt met spoed voor meerdere scholen

 (Inval-)Leerkrachten

 voor enkele dagen, enkele weken en enkele maanden voor 1 of meerdere dagdelen per week

Wij vragen:

Wij bieden:

Arbeidsvoorwaarden en salariëring:

Conform de CAO Primair Onderwijs

Sollicitatie:

Uw beknopte motivatiebrief en CV kunt u per mail richten aan info@sopogo.nl

Zowel interne als externe kandidaten worden uitgenodigd om te reageren.

Interne kandidaten kunnen volstaan met een mail waarin de belangstelling kenbaar wordt gemaakt.  Deze vacature graag verder verspreiden binnen uw netwerk.

Klik hier voor meer informatie.


Op zoek naar een leuke en leerzame LIO plek:
Kom dan naar één van de scholen van SOPOGO!

Stichting OPOGO als schoolbestuur
Sinds 1 januari 2005 vallen alle openbare basisscholen op het eiland onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO). De stichting omvat 12 openbare basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs, zo’n 1600 leerlingen, 160 personeelsleden, een onderwijsbureau met 8 medewerkers en een directeur-bestuurder.

Wat is onze missie?
Onze SOPOGO-scholen bieden alle leerlingen op Goeree-Overflakkee kwalitatief hoogstaand, innovatief, inspirerend en Passend Onderwijs.
Onze scholen stellen leerlingen in staat dicht bij huis hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te versterken in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid, zodat zij straks goed zijn voorbereid op hun plek als volwassene in onze samenleving.

Wat is onze visie?
Visie op openbaar onderwijs “Wij staan voor toegankelijkheid!”

Visie op leren “Kinderen leren het zelf te doen!”

Visie op leerlingenondersteuning “Elk kind telt!”

Visie op kwaliteit “Er uit halen wat er in zit!”

Visie op personeel en organisatie “Kernwaarden en kernkwaliteiten benutten.”

Visie op ICT “Klaar voor de 21ste eeuw.”

Visie op communicatie en PR “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!”

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende leeromgeving met mogelijkheden tot sollicitatie op vacatures.
Wij bieden mogelijkheden tot bredere professionalisering tijdens de stage.
Wij bieden een goed begeleidings- en coaching traject voor startende leerkrachten.
Wij bieden een betaalde LIO-stage volgens de richtlijnen uit de CAO PO.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de personeelsadviseur, Jeanette van Zielst. Zij is bereikbaar op telefoonnr. 0187-49 78 00 of via info@sopogo.nl .

Solliciteren?
Je kunt hiervoor een motivatiebrief met cv sturen naar SOPOGO, Postbus 94, 3255 ZH  Oude-Tonge of via e-mail: info@sopogo.nl.