Ouders

Aanmelden van uw kind(eren)

Als uw kind vier jaar wordt,  is het tijd om de basisschool te bezoeken. Ruim voor de 4e verjaardag kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken met de directeur van de betreffende school. Tijdens de afspraak wordt de belangrijkste  informatie aan u gegeven en zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoord worden. Bij het gesprek hoort vanzelfsprekend ook een rondleiding door de school.

Handige links

Instantie Website
Centrum voor Jeugd en Gezin www.cjggo.nl
Gemeente Goeree-Overflakkee www.goeree-overflakkee.nl
GGD www.ggd-zhe.nl

Documenten en formulieren

Type formulier
Brief voor ouders betreffende regels verlof Download
Aanvraagformulier gewichtige omstandigheden voor ten hoogste 10 schooldagen Download
Aanvraagformulier vakantie buiten de schoolvakanties Download
Verzuimprotocol Download
Leerlingenzorg door externen Download

Leerplicht

Het Bureau Leerplicht van de gemeente Goeree-Overflakkee is gevestigd in het gebouw De Dillenburg, Centrum voor Jeugd en Gezin te Middelharnis.

Adres:
Juliana van Stolberglaan 19
3241 GL  Middelharnis
Telefoon: 140187

E-mail: 
leerplicht@goeree-overflakkee.nl

Meer informatie kunt u vinden hier vinden op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee. Op deze website wordt duidelijk uitgelegd wanneer u wel of niet in aanmerking komt voor extra verlof. Met name voor vakantie onder schooltijd zijn de regels flink aangescherpt en bestaat er bijna geen kans meer.

Alle schoolbesturen op Goeree-Overflakkee hebben aangegeven zich hieraan te houden. SOPOGO houdt zich in elk geval aan deze regels. Wellicht ten overvloede merken we op dat de boetes hoog op kunnen lopen wanneer ongeoorloofd schoolverzuim aan de orde is.

Meer informatie hierover op bovengenoemde site en de schoolgids.

Een klacht?

Veruit de meeste klachten van ouders kunnen rechtstreeks met de school worden afgehandeld. Wanneer dat niet mogelijk is door de aard van de klacht of omdat de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan de ouder een beroep doen op de klachtenregeling.

Elke school heeft in dit kader een contactpersoon met wie de ouder die een klacht heeft, contact opneemt. De contactpersoon adviseert de klager met het doel de klacht te verhelpen. Als het advies geen oplossing biedt dan verwijst de contactpersoon door naar de vertrouwenspersoon. Ouders kunnen zich ook rechtstreeks wenden tot de vertrouwenspersoon van SOPOGO. De naam van de contact- en vertrouwenspersoon staan vermeld in elke schoolgids.
SOPOGO breed is er ook een vertrouwenspersoon. Dit is Dhr. Jaap-Willem Eijkenduijn (telefoon: 06 – 53159175 / e-mail: jaapwillem@eijkenduijn.nl).

Klachten kunnen alleen schriftelijk en ondertekend bij de vertrouwenspersoon worden aangemeld. De vertrouwenspersoon zal eerst proberen om de oplossing van het probleem bij de klager en de aangeklaagde of bij de directie van de betrokken school te leggen. Lukt dit niet, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van een klacht bij het College van Bestuur of bij de klachtencommissie. Het College kan de klacht zelf afhandelen of via de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar de klachtencommissie.

De volledige tekst van de klachtenregeling staat hier.